Контакти Зв'язатись з нами

Чому ми існуємо

Українська соціальна академія – неприбуткова організація, яка має на меті формування в Україні майбутніх лідерів та соціальних підприємців.

Реагуючи на загальновизнаний розрив між вищою освітою та ринком зайнятості, Українська соціальна академія готує нове покоління етичних, свідомих лідерів, які вирішують найважчі проблеми світу.

Ця організація має базуватися в християнській соціальній традиції та розвивати міжкультурне та міжнародне порозуміння. Без якісного формування нашої молоді ми не можемо зробити значний внесок у суспільство.

Ми прагнемо нарощувати потенціал у соціальному секторі шляхом підготовки майбутніх соціальних лідерів, сприяючи спроможності існуючих соціальних служб реагувати на поточні та майбутні соціальні проблеми та створити базу даних для соціальних інновацій.

Протягом багатьох років Українська Соціальна Академія виросла до своєї місії з підготовки проривного покоління підприємницької та інноваційної молоді з прихильністю до цінностей людської гідності, свободи та солідарності – цільової сили, яка створює нову соціальну та економічну цінність, створює нові робочі місця та служить прикладом для іншої молоді.

Місія

Розвиток професіоналів, які здійснюють соціальний вплив

Місією Української соціальної академії є формування професіоналів, які здійснюватимуть вагомий соціальний вплив шляхом створення нових моделей освіти і професійної підготовки, що дозволяють розвивати нові практичні навички і здобувати досвід для їхнього професійного інструментарію, особистого розуміння лідерської місії, а також для подальшої успішної кар’єри. І усе це при низькій вартості якісної освіти сучасних світових стандартів. Як наслідок, ми підтримуємо і зміцнюємо необхідні талант і потенціал в організації вирішення соціальних проблем, що уможливлює більш ефективні операції у всьому соціальному секторі.

Цінності


  • Ціннісна адаптивна система

УСА – створення нових освітніх ініціатив, спрямованих на розвиток громадянської компетенції та соціальне підприємництво. Українська Соціальна Академія стала провідним центром з освіти для суспільних змін.

  • Спільнота інновацій

УСА – інтерактивне середовище, що досягається впровадженням інноваційних підходів у навчанні. Воно сприяє формуванню об’єктивного розуміння світових та українських реалій, формує багатовимірне розуміння процесів, що відбуваються в Україні та світі, а також створює можливості для обміну досвідом між лідерами з різних сфер суспільного життя.

  • Громадянська активність у малих спільнотах

УСА – середовище, що дає поштовх до активної участі слухачів в житті демократичного суспільства, сприяє формуванню громадянської компетентності та розбудові спроможності на рівні територіальних громад.

  • Глобальність + локальність.

Ми поєднуємо найефективніші світові підходи з українським досвідом та практикою.

  • Утвердження миру та справедливості

УСА сприяє розвитку справедливості, побудові діалогу, утвердженню миру заради розвитку груп, організацій та громад і досягненню стійких позитивних змін.


Візія

Освіта заради суспільних змін

Наші найглибші суспільні проблеми знаходяться на перетині політичних, релігійних та ідеологічних кордонів, що вимагає не тільки міждисциплінарного підходу, але й зарубіжного досвіду, щоб їх зрозуміти. Українська соціальна академія сприяє утвердженню суспільного діалогу щодо імплементації християнського суспільного вчення, щоб побудувати мости між політичними, релігійними та ідеологічними секторами, а також заохочувати нове покоління християнських лідерів до активної діяльності в досягненні спільного блага.

Пришвидшення темпів розвитку суспільства зумовлює і стрімке зростання кількості соціальних проблем. Тому надзвичайно важливо виховувати покоління, здатне вирішувати ці ж проблеми. Ми уявляємо нашу спільноту, бачачи себе глобальними агентами змін – людьми, що вміють пристосовуватися та почуватися вільними всюди, де вони покликані жити і працювати, виходячи за межі власної зони комфорту.

Чому не університет

Не прагнучи стати університетом, ми залишаємо за собою можливість залишатися інноваційними щодо вітчизняної моделі освіти, а також бути тісно пов’язаними з потребами роботодавців, які часто вимагають того, чого не може забезпечити український університет чи інший вищий навчальний заклад. І навпаки: те, що університет продукує на найвищому рівні, не цінується роботодавцями. Таким чином, ми маємо прірву між сферою вищої освіти та ринком праці. І хоча університети користуються незмінно високим попитом, вони забезпечують більш широкі можливості для експериментального навчання та професійного розвитку. Їхня орієнтація на академічні результати означає, що вони не можуть забезпечити те, що є найбільш важливим для працедавців.

Завдяки екстенсивному партнерству з університетами, ми сподіваємося підтримати їх перехід до освіти, якої прагнуть і сучасні студенти, і потенційні роботодавці.

Наша фінансова модель

Наша фінансова модель схожа на більшість навчальних закладів. Ми є некомерційною організацією, тому прагнемо зберегти вартість наших програм якнайнижчою, забезпечуючи високі стандарти якості освіти. Ми творимо навчальні програми для університетів, фондів, громадських організацій і компаній. (Це, у свою чергу, розширює наш вплив на великі групи людей). Ми фінансово стійке соціальне підприємництво; більшість наших операційних витрат покриваються за рахунок реєстраційних внесків за участь програмах. Усі пожертви і гранти на 100% йдуть на підтримку лідерів соціальних змін.