Підтримати нас

Контакти Зв'язатись з нами

Чому ми існуємо

Українська соціальна академія є благодійним фондом асоціації випускників програм суспільно-політичної етики, метою якого є формування майбутніх суспільних лідерів та соціальних підприємців. У відповідь на існуючий розрив між вищою освітою та ринком праці, Українська соціальна академія готує нове покоління цілеспрямованих лідерів-професіоналів, які готові брати на себе відповідальність у вирішенні найскладніших суспільних проблем.

Формація опирається на християнську суспільну традицію та здійснюється в дусі міжкультурного та міжнародного порозуміння між тими, хто до неї залучений. Без якісного прошарку молодіжної еліти ми не в змозі зробити значного внеску в загальний суспільний розвиток.

Українська соціальна академія – всеукраїнська організація, що досліджує зв’язок між християнською соціальною традицією та теорією і практикою соціальних наук, спираючись на потужну інтеграцію віри та дії. Упродовж свого існування, Українська соціальна академія формувалася, щоб реалізувати свою місію підготовки всіх учасників її проектів та програм, бути соціально відповідальними громадянами, маючи за основу цінності гідності людської особи, свободи, солідарності та справедливості, а також пропагувати християнський світогляд, цінності та християнське суспільне вчення.

Мета


  • Сприяти підвищенню кваліфікації

студентів, аспірантів і науковців в Україні в галузі християнського суспільного вчення та предметів, пов’язаних з цією сферою;

  • Навчати і заохочувати нових лідерів,

щоб бути “сіллю, світлом і закваскою”;

  • Комунікувати щодо принципів християнської суспільної думки;

  • Громадянський діалог

Залучати студентів і суспільних лідерів до спільного громадянського діалогу для досягнення загального блага і захисту бідних і вразливих верств населення;

  • Формувати громадянське суспільство

через освіту і розвиток лідерів, ґрунтуючись на моральних принципах


Місія

Розвиток професіоналів, які здійснюють соціальний вплив

Місією Української соціальної академії є формування професіоналів, які здійснюватимуть вагомий соціальний вплив шляхом створення нових моделей освіти і професійної підготовки, що дозволяють розвивати нові практичні навички і здобувати досвід для їхнього професійного інструментарію, особистого розуміння лідерської місії, а також для подальшої успішної кар’єри. І усе це при низькій вартості якісної освіти сучасних світових стандартів. Як наслідок, ми підтримуємо і зміцнюємо необхідні талант і потенціал в організації вирішення соціальних проблем, що уможливлює більш ефективні операції у всьому соціальному секторі.

Цінності


  • Ціннісна адаптивна система

УСА – це створення освітніх ініціатив, спрямованих на розвиток громадянської обізнаності та соціального підприємництва, формування соціальної активності і професійної компетентності особистості, передачі нових знань і навичок для покращення політичного, суспільного та економічного станів України; застосування християнського суспільного вчення. Ми орієнтовані на професійний розвиток учасників, усебічну підтримку та ціннісне орієнтування.

  • Спільнота інновацій

УСА – інтерактивне середовище, що досягається впровадженням інноваційних підходів у навчанні. Воно сприяє формуванню об’єктивного розуміння світових та українських реалій, формує багатовимірне розуміння процесів, що відбуваються в Україні та світі, а також створює можливості для обміну досвідом між лідерами з різних сфер суспільного життя.

  • Громадянська активність у малих спільнотах

УСА – середовище, що дає поштовх до активної участі слухачів в житті демократичного суспільства, сприяє формуванню громадянської компетентності та розбудові спроможності на рівні територіальних громад.

  • Глобальність + локальність.

Ми поєднуємо найефективніші світові підходи з українським досвідом та практикою.

  • Утвердження миру та справедливості

УСА сприяє розвитку справедливості, побудові діалогу, утвердженню миру заради розвитку груп, організацій та громад і досягненню стійких позитивних змін.


Візія

Освіта заради суспільних змін

Наші найглибші суспільні проблеми знаходяться на перетині політичних, релігійних та ідеологічних кордонів, що вимагає не тільки міждисциплінарного підходу, але й зарубіжного досвіду, щоб їх зрозуміти. Українська соціальна академія сприяє утвердженню суспільного діалогу щодо імплементації християнського суспільного вчення, щоб побудувати мости між політичними, релігійними та ідеологічними секторами, а також заохочувати нове покоління християнських лідерів до активної діяльності в досягненні спільного блага.

Пришвидшення темпів розвитку суспільства зумовлює і стрімке зростання кількості соціальних проблем. Тому надзвичайно важливо виховувати покоління, здатне вирішувати ці ж проблеми. Ми уявляємо нашу спільноту, бачачи себе глобальними агентами змін – людьми, що вміють пристосовуватися та почуватися вільними всюди, де вони покликані жити і працювати, виходячи за межі власної зони комфорту.

Чому не університет

Не прагнучи стати університетом, ми залишаємо за собою можливість залишатися інноваційними щодо вітчизняної моделі освіти, а також бути тісно пов’язаними з потребами роботодавців, які часто вимагають того, чого не може забезпечити український університет чи інший вищий навчальний заклад. І навпаки: те, що університет продукує на найвищому рівні, не цінується роботодавцями. Таким чином, ми маємо прірву між сферою вищої освіти та ринком праці. І хоча університети користуються незмінно високим попитом, вони забезпечують більш широкі можливості для експериментального навчання та професійного розвитку. Їхня орієнтація на академічні результати означає, що вони не можуть забезпечити те, що є найбільш важливим для працедавців.

Завдяки екстенсивному партнерству з університетами, ми сподіваємося підтримати їх перехід до освіти, якої прагнуть і сучасні студенти, і потенційні роботодавці.

Наша фінансова модель

Наша фінансова модель схожа на більшість навчальних закладів. Ми є некомерційною організацією, тому прагнемо зберегти вартість наших програм якнайнижчою, забезпечуючи високі стандарти якості освіти. Ми творимо навчальні програми для університетів, фондів, громадських організацій і компаній. (Це, у свою чергу, розширює наш вплив на великі групи людей). Ми фінансово стійке соціальне підприємництво; більшість наших операційних витрат покриваються за рахунок реєстраційних внесків за участь програмах. Усі пожертви і гранти на 100% йдуть на підтримку лідерів соціальних змін.